Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dobry rok dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

17 grudnia 2018 roku odbyło się Spotkanie Roczne poświęcone podsumowaniu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POiS) 2014-2020 w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Spotkanie Roczne POIiŚ 2014-2020

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program w całej Unii Europejskiej, a tempo jego wdrażania jest doskonałe – znacznie wyższe od średniej krajowej i europejskiej – powiedział Christopher Todd, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej pogratulował osiągniętych wyników. Podkreślił, że roczna prognoza płatności została wykonana z nadwyżką, a dzięki zrealizowaniu tzw. celów pośrednich środki z rezerwy wykonania pozostaną włączone do puli środków dostępnych w ramach Programu. Tak dobre tempo wdrażania POIiŚ 2014-2020, a także sprawne zamknięcie i rozliczenie POIiŚ 2007-2013 stanowią dobry punkt wyjścia do negocjacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej.

- Dziękuję wszystkim instytucjom zaangażowanym we wdrażanie POIiŚ za ogrom pracy wykonanej w tym roku, a Komisji Europejskiej za wsparcie i cenne inicjatywy. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, co przekłada się na wspólny sukces. Był to rok bardzo znaczący, jeśli chodzi o dynamikę wdrażania Programu - powiedziała Małgorzata Zielińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 

Spotkanie Roczne POIiŚ 2014-2020

 Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR, przedstawił prezentację dotyczącą wdrażania Programu (PDF 4 MB).

- Do końca roku planujemy w ramach POIiŚ podpisanie umów o dofinansowanie opiewających na 90 mld zł dofinansowania UE (77% alokacji). Zakładana certyfikacja osiągnie ok. 41 mld zł, co pozwoli na wnioskowanie do KE o refundacje w wysokości 30% alokacji – podsumował Orliński.

W trakcie spotkania omówiony został postęp we wdrażaniu założeń Programu w poszczególnych jego obszarach. Należy podkreślić, że w ślad za wskaźnikami finansowymi osiągane są także widoczne efekty rzeczowe. Obrazują one postęp w realizacji konkretnych projektów i tworzonej w ich ramach nowej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcia: B. Toczyska/MIiR