Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

„Elektrownia Wschód” dostanie pieniądze z Unii Europejskiej

Dwa projekty z sektora energetyki otrzymały dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem obu jest Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód”. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 27 lutego 2018 roku.

Dofinansowanie w wysokości 19,43 mln zł zostanie przeznaczone na przebudowę układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6 kV. Pozwoli to przyłączyć blok energetyczny OZE o mocy 11,8 MW  oraz zbudować inteligentną sieć na terenach przemysłowych w Lublinie. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem cztery dzielnice: Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin.

Dzięki inwestycji zwiększą się możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A.  Efektem będzie przyjęcie do systemu większej ilości energii z OZE, co przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a także do zmniejszenia zużycia paliw i obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Infrastruktura i Środowisko Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Z kolei budowa inteligentnej sieci w Lublinie poprawi efektywność dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania. Przebudowana zostanie sieć niskiego i średniego napięcia. Umożliwi to wdrożenie technologii inteligentnych sieci „smart grid” i  zautomatyzowanie rozdzielni m.in. poprzez cyfrowe zabezpieczenia i systemy zarządzania energią, które monitorują zdarzenia, jakość dostaw, a także kontrolują przepływy energii. Stare rozdzielnie i główne linie zasilające zostaną zastąpione przez nowoczesne, które będą spełniać wymagania sieci inteligentnej. Ta inwestycja zostanie zrealizowana w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.