Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejny odcinek S5 oddany do ruchu

5 października 2018 r. otwarto dla ruchu pojazdów odcinek drogi ekspresowej S5 – odcinek Leszno Południe - Kaczkowo. Inwestycja realizowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, której przedmiotem jest budowa trasy S5 na odc. Poznań – Kaczkowo, w kierunku Wrocławia, o dł. 79,15 km.

Oddany do ruchu odcinek S5 Leszno Płd.- Kaczkowo ma długość 9,5 km. Wykonawcą inwestycji jest Budimex S.A. Zadanie realizowane w systemie Buduj. Umowa opiewa na ponad 232,5 mln zł brutto.

***

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Rydzyna, Święciechowa i miasta Leszno i stanowi fragment drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Zadanie obejmowało realizację drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap II Leszno Płd. - Kaczkowo. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości ponad 9,5 km o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni.

Zakres inwestycji obejmował budowę m.in.:

  • węzła drogowego “Leszno Południe”;
  • węzła „Dąbcze” w ciągu istniejącej DK5;
  • obiektów inżynierskich (w tym: mostu, wiaduktów, przejść dla zwierząt);
  • przepustów, oświetlenia, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • urządzeń ochrony środowiska itp.

Budowa drogi ekspresowej S5 spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zmniejszy ruch tranzytowy przez miejscowości Leszno i Rydzyna, a także przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin realizacji: 2015-2019

Wartość inwestycji: 2 361,19 mln zł

Wkład UE: 1 241,85 mln zł

Przedmiotem projektu jest budowa trasy S5 na odcinku Poznań – Kaczkowo, w kierunku Wrocławia, o długości 79,15 km.