Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lepsze połączenia drogowe na Podkarpaciu

13 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe. To już 36. decyzja w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 848 mln zł, w tym niemal 413 mln zł to dofinansowanie UE.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwa odcinki drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim: od miejscowości Sokołów Małopolski do miejscowości Stobierna oraz na odcinku od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (tzw. zachodnia obwodnica Rzeszowa). Całkowita długość projektowanej trasy wynosi ok. 19 km. Prace mają się zakończyć w III kwartale 2017 r.

Droga S19 na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej

Odcinek w. Świlcza - w. Rzeszów Południe stanowi część tzw. obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód - zachód i znaczną część ruchu północ - południe w regionie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371. Dzięki tym inwestycjom powstaną bezpieczne odcinki ekspresowych tras drogowych, które zapewnią wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiają dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Poprawi się także jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, zmniejszy się ruch tranzytowy na obszarach zurbanizowanych. Podkarpacka część drogi ekspresowej S19 jest częścią szlaku Via – Carpatia.

Droga S19 na odcinku tzw. zachodniej obwodnicy Rzeszowa

Źródło zdjęć: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad