Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska liderem wykorzystania funduszy UE

Przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi, Komisji Europejskiej (KE) i Inicjatywy JASPERS spotkali się na dorocznym spotkaniu trójstronnym poświęconym podsumowaniu osiągnięć w przygotowaniu najważniejszych inwestycji, wymianie doświadczeń oraz omówieniu planów na przyszłość.

przy stole prezydialnym zasiadają przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa, w tym minister Małgorzata Zielińska oraz dyrektor Jarosław Orliński

- W 2018 roku pula 29 dużych projektów z całej Polski została przekazana do akceptacji Komisji Europejskiej i oceny niezależnych ekspertów JASPERS. Jednocześnie w samym tylko Programie Infrastruktura i Środowisko Polska uzyskała już 80 pozytywnych decyzji Komisji, które potwierdzają wkład wspólnotowy dla największych projektów infrastrukturalnych, środowiskowych i energetycznych. To obrazuje wysoką efektywność beneficjentów i instytucji krajowych, a także bardzo udaną współpracę z KE – tak o inwestycjach współfinansowanych ze środków UE w naszym kraju mówiła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

KE podkreśliła, że Polska - będąc największym beneficjentem środków wspólnotowych w perspektywie finansowej 2014-2020 - sprostała największym wyzwaniom i jest liderem pod względem wykorzystania funduszy, liczby dużych projektów oraz uzyskiwanych decyzji.

sala, na której odbywa się spotkanie z Komisją Europejską i JASPERS

Luis Hebrero, kierujący sekcją JASPERS-IQR, potwierdził, że Polska jest także jednym z państw członkowskich, które najczęściej korzystają ze wsparcia niezależnych ekspertów, bowiem ponad połowa wszystkich przesłanych do weryfikacji projektów (56%) pochodzi właśnie z Polski. Jednocześnie z uwagi na wysoką jakość przygotowania, żaden z projektów, które otrzymały wsparcie JASPERS, nie został do tej pory odrzucony przez KE.

dyrektor Jarosław Orliński przemawia

Jarosław Orliński, reprezentujący Instytucję Zarządzającą POIiŚ poinformował, że zapotrzebowanie na usługi eksperckie JASPERS wśród beneficjentów utrzymuje się na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, że w samym 2019 r. co najmniej kilkanaście dużych projektów planowanych jest do przesłania do akceptacji KE, a kolejnych kilka w roku 2020.

Zdjęcia: B. Toczyska/MIiR