Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna ocena projektów w poddziałaniu 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Informujemy, że dla kolejnych wniosków o dofinansowanie złożonych w poddziałaniu 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakończono ocenę formalną, merytoryczną I i II stopnia z wynikiem pozytywnym.

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia wynosi prawie 15 mln zł.

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złożonych w poddziałaniu 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania
1 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej 8 545 367,55 zł
2 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej 6 172 961,14 zł