Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna ocena wniosków w ramach 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla pięciu wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakończono ocenę formalną, merytoryczną I i II stopnia z wynikiem pozytywnym. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia wynosi 30 789 439,34 zł.

Poniżej publikujemy listę projektów rekomendowanych do wsparcia, złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym POIiŚ 2014-2020

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania
1. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej 4 340 174,47 zł
2. Tauron Dystrybucja S.A. Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN na terenie powiatów zgorzeleckiego, lwóweckiego i bolesławieckiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej 9 326 505,87 zł
3. Enea Operator Sp. z o.o. Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych 5 926 121,18 zł
4. Tauron Dystrybucja S.A. Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej 5 734 906,45 zł
5. Enea Operator Sp. z o.o. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych 5 461 731,37 zł