Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej uzyskały dofinansowanie UE

26 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Środowiska zaakceptowało I część Listy projektów ocenionych w I konkursie dla podtypu projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W sumie pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia uzyskało 7 projektów na kwotę dofinansowania 13,7 mln zł. Informacja o kolejnych ocenionych projektach będzie przekazywana sukcesywnie. Dla zaakceptowanych projektów rozpocznie się procedura podpisywania umów o dofinansowanie.

Lista rankingowa ocenionych projektów została opublikowana na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.Złożono 51 wniosków, z czego na liście rankingowej znalazło się 7 o kwocie dofinansowania 13,7 mln zł. Alokacja wynosiła 25 mln zł.

W ogłoszonym I naborze złożono aż 51 wniosków o łącznej wartości ponad 170 mln zł i wnioskowanym dofinansowaniu UE 144,5 mln zł. Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przeszły 24 wnioski o łącznej wartości ponad 94 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie opiewa na kwotę blisko 72 mln zł. Alokacja na dany podtyp projektów wynosi 25 mln zł.

Pozytywnie ocenione projekty przekroczyły kwotę alokacji dlatego obok listy podstawowej utworzono listę rezerwową. Na liście podstawowej znalazło się 12 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 25 milionów złotych. Kolejne 12 przedsięwzięć ubiegających się o niespełna 47 milionów złotych ze środków UE tworzy listę rezerwową. 

***

Ponadto 29 lipca 2016 r. zakończył się II nabór dla podtypu projektu 2.4.1a. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 80 mln zł. W konkursie złożono 74 wnioski o dofinansowanie o całkowitym koszcie realizacji projektów 254,5 mln zł, na łączną kwotę dofinansowania 217,5 mln zł.

Złożono 74 wnioski na kwotę dofinansowania 217,5 mln zł. Alokacja wynosi 80 mln zł.

Ostateczne rozstrzygnięcie drugiego konkursu przewidywane jest na 15 lutego 2017 r.