Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Umowy podpisane – Program Infrastruktura i Środowisko wesprze kolejne projekty w działaniu 1.5

Zakończył się proces zawierania umów dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

29 marca 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie dla projektu Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Projekt otrzymał wsparcie UE w kwocie blisko 14,5 mln zł.

Łącznie w ramach naboru pozakonkursowego w działaniu 1.5 podpisano 41 umów na łączną kwotę 695,7 mln zł dofinansowania z Unii. Projekty dotyczą modernizacji, przebudowy czy budowy sieci ciepłowniczych w miastach wojewódzkich objętych formułą ZIT. Szacunkowym efektem realizacji inwestycji będzie zmodernizowanie bądź wybudowanie 507,6 kilometrów sieci ciepłowniczej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 158 430 (Mg/rok) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1 127 463 (GJ/rok).