Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Olsztynie powstaje nowa obwodnica. Na jej budowę UE przeznaczy prawie 368 milionów złotych

Obwodnica Olsztyna będzie gotowa jeszcze w tym roku. Drogowa dyrekcja właśnie dostała unijne dofinansowanie na tę inwestycję.

Umowę o dofinansowanie podpisali 25 lipca 2018 roku Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Formalna nazwa inwestycji to „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16”. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 473 miliony złotych. Unijne dofinansowanie pokryje większą część wydatków – prawie 368 milionów złotych.

Budowaną obwodnicę zaprojektowano jako odcinek o długości 10 kilometrów, który będzie miał prawie w całości dwie dwupasmowe jezdnie. Trasa będzie przebiegać przez okolice miejscowości Gronity i Naterki, a następnie przez miejscowość Tomaszkowo, w kierunku wschodnim od skrajnych dzielnic Olsztyna, po miejscowość Bartąg. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

Poza obwodnicą budowany jest także węzeł „Olsztyn Południe”, rondo na początku obwodnicy oraz typowa dla takich inwestycji infrastruktura, na przykład ekrany akustyczne, chodniki, przejścia dla zwierząt czy system odprowadzania wód deszczowych.

"W 2019 roku, czyli po zakończeniu budowy kolejnego fragmentu obwodnicy, tym razem w ciągu drogi S51, Olsztyn będzie miał całą południową obwodnicę. Skorzystają na tym mieszkańcy, turyści i biznes" – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.
"Dzisiejsza umowa, dzięki której dofinansowanie uzyska odcinek obwodnicy Olsztyna realizowany w ramach drogi krajowej nr 16, to bardzo dobra wiadomość dla inwestora tego zadania, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomnę, że w budowie jest też kolejny odcinek obwodnicy miasta, który powstaje jako droga ekspresowa S51"– podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz
"Budowa obwodnicy ma istotne znaczenie dla poprawy jakości ruchu drogowego w obrębie aglomeracji olsztyńskiej. Dzięki inwestycji ruch tranzytowy przeniesie się na obrzeża, co poprawi bezpieczeństwo w mieście oraz ogólny komfort życia mieszkańców" - podkreślił Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT
"Dzięki podpisanej już 44-tej umowie o dofinansowanie, wysokość wsparcia unijnego dla projektów GDDKiA, wzrasta do około 27 miliardów złotych, co stanowi połowę całkowitej wartości projektów, wynoszącej ponad 53 miliardy złotych. To pozwala nam utrzymać pozycję lidera w efektywnym wydatkowaniu środków europejskich. Dofinansowanie unijne pomoże w  budowie tak ważnej dla Warmii i Mazur obwodnicy Olsztyna, która wyprowadza  ruch tranzytowy z miasta i  podnosi bezpieczeństwo i komfort podróży" – podsumował Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.