Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

10 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

15 września 2016 r. odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Komitet Monitorujący przyjął uchwały zatwierdzające zmianę kryteriów wyboru dla projektów z sektora środowiska oraz zdrowia. Kryteria stanowią Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko.

posiedzenie Komitetu Monitorijącego

Obradom przewodniczył Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych. Jarosław Orliński przedstawił aktualny stan wdrażania Programu. Poinformował, że instytucje ogłosiły i uruchomiły 34 konkursy na kwotę 15,8 mld PLN – 14,2% alokacji.

Dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie dla 95 projektów na kwotę UE 20 mld PLN (o wartości całkowitej 36,9 mld PLN), wykorzystując 17,9% alokacji. Komisja Europejska wydała już decyzje o przyznaniu dofinansowania dla 22 dużych projektów (drogowych i kolejowych oraz 1 z sektora energetyki).

Jarosław Orliński przewodniczy obradom Komitetu Monitorującego