Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podkarpackie otrzyma ponad 208 milionów złotych z UE na rozwój Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstanie między innymi połączenie kolejowe Rzeszowa z Portem Lotniczym w Jasionce.

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisali 19 lipca umowę na unijne dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 301 milionów złotych, w tym ponad 208 milionów złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycja zakłada szereg działań mających na celu rozwój transportu kolejowego w aglomeracji rzeszowskiej. Najważniejszym jest budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o długości 4,96 km oraz budowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, węzłów przesiadkowych, mijanek, wiaduktu kolejowego oraz parkingów typu „park&ride”. W ramach projektu beneficjent przewidział również prace punktowe na liniach kolejowych nr 71, 91 i 106. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem na drodze do powstania i uzyskania pełnej funkcjonalności przez Podmiejską Kolej Aglomeracyjną, która połączy gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej po Strzyżów.

Inwestycja będzie realizowana w ramach partnerstwa pomiędzy Województwem Podkarpackim, 16 gminami oraz Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerem wiodącym (beneficjentem projektu) jest Województwo Podkarpackie, które ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, nadzór i końcowe rozliczenie projektu.

"Bardzo się cieszę, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie mieszkańcy Województwa Podkarpackiego będą mogli korzystać z Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dotychczasowe  doświadczenia z funkcjonowania kolei aglomeracyjnych w Polsce wskazują, że jest to kolej nowoczesna, bezpieczna, punktualna oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten ostatni aspekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu Dostępność Plus"– napisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Łukasza Smółkę.
"Dzisiejsza umowa na budowę połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka jest kolejnym dużym krokiem w kierunku rozwoju kolei metropolitalnej w Rzeszowie. Inwestycja ta idealnie uzupełnia projekt zakupu 10 pociągów dedykowanych obsłudze kolei metropolitalnych, dla którego w maju br. podpisana została umowa o dofinasowanie. Łącznie, w ramach tych dwóch projektów, na rozwój kolei miejskiej w Rzeszowie przeznaczono prawie 325 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ostatnich kilkunastu tygodniach dofinansowaliśmy tego typu inwestycje także w Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu, a wkrótce dofinansujemy też odbudowę linii, która połączy Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach" – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Wiceminister dodał, że 29 lipca rusza nabór w ramach kolejnego konkursu, w którym będzie można pozyskać na ten cel 500 milionów złotych.

"Oprócz infrastruktury będziemy mogli dofinansować też wydatki związane z systemami biletowymi" – poinformował Słowik.
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej to projekt o kluczowym znaczeniu dla rozwoju transportu kolejowego w województwie podkarpackim. Dzięki PKA zwiększy się dostępność połączeń kolejowych dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej oraz poprawi się jakość podróży pasażerów korzystających z pociągów. Ważne jest również to, że inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w regionie"- podkreślił Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.