Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisano pierwszą umowę dla projektu morskiego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

23 grudnia br. podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektu morskiego pn. Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni, realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w działaniu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Beneficjent projektu: Urząd Morski w Gdyni

Wartość całkowita projektu: ponad 83,5 mln PLN

Dofinansowanie UE:  prawie 71 mln PLN

Okres realizacji rzeczowej projektu: 2017-2019 

Przedsięwzięcie polega na zakupie 5 jednostek taboru pływającego służących obsłudze oznakowania nawigacyjnego, działaniom kontrolno-inspekcyjnym oraz gromadzeniu i obróbce danych hydrograficznych. Umożliwi ono Urzędowi Morskiemu w Gdyni realizację obowiązków statutowych.

Założenia techniczne dla projektu oraz studium wykonalności zostały wykonane w ramach projektu sfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zadań Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie utrzymania infrastruktury dostępu do portów od strony morza, utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska, a także poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża Polski, a przez to poprawa ich konkurencyjności.