Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znamy Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań i jest kolejnym ważnym krokiem ku uruchomieniu pierwszych konkursów o dofinansowanie w programie.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Dokument dostępny jest w zakładce "Dokumenty".