Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Kto może występować o dotację?

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Administracja publiczna,
  • Służby publiczne inne niż administracja,
  • Instytucje ochrony zdrowia,
  • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.