Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

25 umów o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Pod koniec 2017 roku umowy o dofinansowanie z funduszy UE w ramach POIiŚ 2014-2020 podpisano dla niemal 1/3 projektów z puli 87 tych, które w listopadzie ubiegłego roku otrzymały pozytywną opinię. Wszystkie będą realizowane w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

22 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla 9 projektów. Beneficjentami zostały Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich. Listę wszystkich projektów można pobrać w formie PDF (PDF 305 KB).

Kolejnych 16 umów dla tego poddziałania zostało podpisanych 29 grudnia 2017 roku. Jeden z projektów realizowany jest  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Stare Gliwice”, natomiast 15 kolejnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich. Listę projektów, dla których zostały podpisane umowy, można pobrać w formie PDF (PDF 235 KB).