Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Co słychać w gospodarce wodno-ściekowej?

Małopolska inwestycja

Krakowskie wodociągi od kilku lat modernizują i ulepszają gospodarkę wodno-ściekową. Właśnie zakończył się VI etap inwestycji, w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Efektem inwestycji jest ponad 9,4 km nowej sieci kanalizacyjnej, niemal 3 km zmodernizowanej i wyremontowanej sieci kanalizacyjnej i 4,5 km sieci wodociągowej. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej zyskały 274 osoby. W małopolskiej stolicy przebudowano również sieć dystrybucji wody oraz zmaksymalizowano produkcję biogazu do produkcji energii na potrzeby własne Koszt  całego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” wynosił niemal 77 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich wyniosło ponad 39 mln zł.

Tłocznia ścieków w Płocku

Mieszkańcy Płocka mogą pochwalić się wieloma ciekawostkami na temat swojego miasta. Teraz są bogatsi o kolejną – jedną z największych w Polsce tłocznię ścieków, dofinansowaną z Funduszy Europejskich. W ramach projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko powstała nowa przepompownia ścieków, o wydajności około 850 m3 ścieków na dobę. Koszt zrealizowanego zadania, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV” to ponad 3,9 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota ponad 2 mln zł.