Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu gazociągu Strachocina - Pogórska Wola

4 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy gazociągu Strachocina – Pogórska Wola. Inwestycja, współfinansowana ze środków UE w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020, jest warta blisko 571 mln zł. Ponieważ koszty kwalifikowalne projektu przekraczają 75 mln euro, wkład Unii Europejskiej w wysokości 236,67 mln zł będzie jeszcze podlegał zatwierdzaniu przez Komisję Europejską.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze województw małopolskiego i podkarpackiego i stanowi element Korytarza Gazowego Północ - Południe. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania dodatkowej przepustowości transportu gazu z kierunków innych niż wschodni dzięki umożliwieniu przesyłu gazu z terminalu LNG do centralnej, południowej i południowo–zachodniej Polski, a także dzięki możliwości wykorzystania nowo powstającego interkonektora Polska – Słowacja w celu przesyłu gazu w kierunku Polski centralnej i południowej.

Zakres prac obejmuje budowę nowego gazociągu o średnicy DN1000 i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa o długości ok. 97 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - tj. zespołami zaporowo-upustowmi, tłocznią gazu, śluzami, systemami łączności i sterowania. Przewidywany termin realizacji projektu to koniec 2020 roku.