Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze unijne na szkolenia z bezpieczeństwa na drogach

80 szkoleń, 16 województw, tysiące samorządowców z wiedzą z zakresu BRD. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKRBRD) podpisał dziś umowę o dofinansowanie z unijnych pieniędzy ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

Szkolenia będą skrojone na miarę – każde szkolenie będzie się skupiało na przyczynach wypadków w danym regionie. Ich uczestnikami będą samorządowi zarządcy dróg - osoby zaangażowane w procedury zarządzania ruchem drogowym, odpowiedzialne za prawidłową organizację ruchu na drodze, zaangażowane w procedury opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów organizacji ruchu, a także osoby zarządzające instytucjami odpowiedzialnymi za działania na rzecz poprawy BRD na szczeblu regionalnym. Będzie to ok. 3500 osób z całego kraju.

Jaki jest cel tych szkoleń? Na drogach ma być bezpieczniej. Może w tym pomóc podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, rozwijanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową czy organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim – wiedza przekazana na szkoleniach. Głównym efektem projektu ma być wypracowanie odpowiedzialności zarządców dróg w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa na drodze i jej otoczeniu, przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych w tej materii.

„Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” to projekt wart 5 mln zł. Dzięki realizacji ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, SKRBRD otrzyma 4,25 mln zł dofinansowania unijnego.