Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak mieć więcej za mniej? Oni już wiedzą. Dofinansowanie unijne w obszarze wysokosprawnej kogeneracji

Projekty, które zostały wybrane w IV konkursie z poddziałania 1.6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko – Źródła wysokosprawnej kogeneracji – mają już umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wysokość wsparcia przekracza 300 mln zł.

Z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach IV konkursu z poddziałania 1.6.1 POIiŚ podpisano 41 umów na łączną kwotę prawie 304 mln zł wsparcia ze środków UE. Całkowity koszt projektów to niemal 852 mln zł.

Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej. Jest to też jedno z narzędzi w walce ze smogiem. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym wypadku biomasy, uwzględnione zostało w 9 projektach, natomiast pozostałe 32 inwestycje, jako paliwo wykorzystywać będą gaz ziemny.

Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok i spadku emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie w poddziałaniu 1.6.1 mamy podpisane już 91 umów o dofinansowanie. Udzielone wsparcie przekracza 750 mln zł. Wartość całkowita inwestycji to ponad 2 mld zł. Realizacja wszystkich projektów przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o blisko7,5 mln GJ/rok i spadku emisji gazów cieplarnianych o ponad 2 mln ton równoważnika CO2.