Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jesteśmy eko. Poprawiamy efektywność energetyczną naszej siedziby

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizuje projekt termomodernizacji budynku swojej siedziby. Przedsięwzięcie pozwoli osiągnąć oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej w wysokości około 1 miliona złotych rocznie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

Na sali konferencyjnej na scenie przy stole siedzą od lewej Jerzy Kwieciński oraz Piotr Woźny. Przed nimi leżą dokumenty, które podpisują.

Przekazanie dotacji potwierdziła umowa podpisana dzisiaj przez ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz Piotra Woźnego, prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego takie pojęcia jak „ekologia” oraz „ochrona środowiska” stają się nam coraz bliższe. Rośnie świadomość naszych zobowiązań wobec „natury”. Jest to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy razem dbać. Nasze ministerstwo szanuje środowisko i działa proekologicznie" - powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Co zrobimy?

Projekt zakłada między innymi: montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na LED oraz zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną wspomaganą pompami ciepła.

Inwestycja otrzymała ponad 23 miliony złotych dofinansowania z programu Infrastruktura i Środowisko.

Co zyskamy?

Zmniejszymy o ponad 60% zapotrzebowanie budynku na energię końcową, a w wyniku tego znacząco ograniczymy emisję CO2 do atmosfery. Panele fotowoltaiczne wyprodukują nam około 110 000 kWh/rok zielonej energii elektrycznej, co pozwoli zredukować emisję CO2 o ok. 86,05 ton rocznie. Wentylacja mechaniczna odzyska ciepło z pomieszczeń i nie pozwoli na straty ciepła przez przewody wentylacji grawitacyjnej. Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne - zakupu ciepła sieciowego rocznie o około 77% i koszty zakupu energii elektrycznej o około 33%. Cała modernizacja pozwoli osiągnąć oszczędności na zużyciu energii cieplnej i elektrycznej na poziomie około 1 mln zł rocznie. Poprawi się także komfort korzystania z budynku poprzez zapewnienie prawidłowej temperatury w pomieszczeniach oraz poprawi się jakość powietrza dzięki kompleksowej modernizacji systemu wentylacji.

Coraz bardziej eko

Projekt termomodernizacji budynku naszej siedziby to nie jedyne działania proekologiczne, jakie realizuje ministerstwo.

Codziennie korzystamy z samochodu elektrycznego, który dzięki prądowi z własnej instalacji będzie jeszcze bardziej eko. Koszt przejechania 100 kilometrów takim autem równy jest 15 złotym. To równowartość mniej więcej 3,2 litra paliwa.

Eliminujemy papierową korespondencję. Korzystamy z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją. Usprawniając naszą pracę, zredukowaliśmy liczbę wytwarzanych dokumentów papierowych. Działamy proekologicznie, a jednocześnie oszczędzamy koszty wysyłki korespondencji i skracamy czas jej doręczania.

Segregujemy odpady. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskują drugie życie. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.