Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska pozytywnie o projektach transportowych

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ odebraliśmy w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Jarosław Orliński i Corina Cretu

Komisarz Corina Creţu wręczyła decyzje dla inwestycji:

  • Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki,
  • Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16,
  • Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka,
  • Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa - Grójec,
  • Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351,
  • Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,
  • Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.,
  • Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku,
  • Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III.

Łącznie zostaną one dofinansowane kwotą niemal 842,6 mln euro.

Projekty taborowe przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększą sprawność taboru – wagony i lokomotywy będą mniej awaryjne. Pojazdy zostaną dostosowanie do wymogów Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), w tym m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych. Tabor zostanie przystosowany do zmian klimatycznych: będzie emitował do atmosfery mniejszą ilość zanieczyszczeń, spadną też koszty eksploatacji pojazdów.

Inwestycje drogowe wpłyną na komfort podróżowania po kraju. Zwiększy się bezpieczeństwo, zmniejszy natomiast czas przejazdu. Dla mieszkańców terenów objętych projektami POIiŚ pojawi się także niezwykle istotna zmiana – ruch tranzytowy będzie mógł omijać centra miast i małych miejscowości.

Dzisiejsze decyzje Komisji Europejskiej to także dobra wiadomość dla polskiej żeglugi. Realizowane inwestycje poprawią warunki nawigacyjne, a także stan portowych budowli hydrotechnicznych. Trójmiejskie porty będą mogły przyjmować statki o większym zanurzeniu. Porty w Gdańsku i Gdyni staną się tym samym bardziej nowoczesne, konkurencyjne i otwarte na świat.

Komisja Europejska wydała już 90 pozytywnych decyzji dla projektów POIiŚ 2014-2020.