Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

„Mój Prąd”, a pieniądze z Funduszy Europejskich!

Dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie Projektu Grantowego „Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – React EU”, ponad 870 mln zł z Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko trafi na wsparcie instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.

„Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – React EU” będzie wsparciem dla osób fizycznych, które złożą wnioski w naborach III i IV do tego programu. Pieniądze będą mogły być wykorzystane przez osoby fizyczne na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych, przydomowych magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii wytworzonej z własnych paneli PV oraz zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Program „Mój Prąd” jest stale rozwijany, aby dostosować go do dynamicznie zmieniających się warunków i zapewnić jego dostępność możliwie jak największej grupie odbiorów. To unikatowy i jeden z największych w Europie programów finansowania energetyki prosumenckiej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Jego wdrażanie stanowi silne wsparcie dla szeroko rozumianej branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce i znacznie przyczynia się do spełnienia przez nasz kraj międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Aktualnie trwa nabór wniosków od osób fizycznych w ramach IV naboru do programu „Mój Prąd”. Więcej informacji o zasadach naboru znajduje się na stronie Mój Prąd