Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe przystanki dla Radomia dzięki Funduszom Europejskim

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko od 29 sierpnia podróżujący koleją z Radomia do Warki będą mogli korzystać z dwóch nowych przystanków Radom Gołębiów i Radom Północy. Inwestycja ma poprawić przepustowość ważnej dla regionu i połączeń dalekobieżnych trasy poprzez likwidację tzw „wąskiego gardła” czyli obecnie jednego toru pomiędzy Warką a Radomiem.

W ramach realizowanego projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (Lot C, D, E)” przewiduje się budowę drugiego toru na odcinku Warka-Radom oraz przebudowę istniejącego mostu nad rzeką Pilicą. Powstaną skrzyżowania dwupoziomowe w miejscu przecięcia się z drogami kołowymi o największym współczynniku ruchu, nastąpi zabudowa systemu sterowania ruchem oraz zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2.

Dodatkowo, projekt obejmuje przystosowanie peronów do potrzeb obsługi osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się na jednej stacji i dziewięciu przystankach osobowych, z czego trzy to zupełnie nowe przystanki: Stara Wola, Radom Północny, Radom Gołębiów.

Głównymi efektami realizacji projektu będą:

  • zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla pasażerów,
  • skrócenie czasu jazdy pociągów,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz
  • wyeliminowanie barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Oddane właśnie do użytkowania przystanki Radom Gołębiów i Radom Północny zyskały nowe wiaty, oświetlenie, oznakowanie oraz gabloty informacyjne. Dojścia do peronów przygotowano z myślą o potrzebach osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Są pochylnie oraz windy.

Ważne dla podróżujących koleją - po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 160 km/h. Dzięki temu skróci się czas podróży ze stolicy na południe województwa.

***

Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C, D, E)

Beneficjent: PKP PLK S.A.

Koszt całkowity: 825 799 975,13 zł

Dofinansowanie UE: 493 401 912,82 zł

Okres realizacji: 2015-2023.