Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S61

Jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych. Ze środków unijnych w ramach tego programu budowana jest m.in. droga ekspresowa S61, której odcinek został dziś uroczyście oddany do użytku. 

Udostępniony do ruchu ponad 17 km odcinek drogi ekspresowej S61 Śniadowo – Łomża Południe znajduje się w województwach mazowieckim i podlaskim. Jest on realizowany w ramach projektu ‘Budowa drogi ekspresowej S61 odc. węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Zachód’.

Wartość całkowita projektu wynosi prawie 772 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko przekracza 414 mln zł.

S61 Śniadowo-Łomża

(Źródło: GDDKiA / Krzysztof Nalewajko)

Droga ekspresowa S61 na odcinku w. Śniadowo – w. Łomża Zachód stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Północne – Bałtyk).

Oddanie ostatniego odcinka drogi (w. Łomża Południe – w. Łomża Zachód), a tym samym zakończenie projektu, zaplanowane jest na I kwartał 2022 roku.

Dzięki inwestycji usprawniony zostanie ruch tranzytowy w istniejącym korytarzu transportowym oraz zwiększy się poziom bezpieczeństwa użytkowników. Ponadto zwiększy się mobilność osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej.