Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

40 mln zł na modernizację oznakowania nawigacyjnego z Programu Infrastruktura i Środowisko

Do Urzędu Morskiego w Gdyni trafi 34 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) i działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Fundusze będą przeznaczone na modernizację systemu oznakowania nawigacyjnego na obszarze Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego.

Umowa o dofinansowanie z POIiŚ dla projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation została podpisana 12 maja 2017 roku. Wartość inwestycji to 40 mln zł. Dokładnie 85% tej kwoty pokryją fundusze unijne. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa morskiego oraz zapewnienie właściwej infrastruktury dostępu do portów od strony morza wraz z zapleczem do jej utrzymania, a także zapewnieniem warunków do sprawnego obiegu informacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia efektywnego transportu morskiego.

Pływające znaki nawigacyjne w porcie w Gdańsku

W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana infrastruktura techniczna do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego, zmodernizowane zostaną również istniejące znaki (stałe i pływające), kupione nowe znaki pływające, także w ramach rezerwy, która pozwoli oznakować nowe niebezpieczeństwa. Zakres projektu obejmuje też rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego, modernizację elementów systemu VTS Zatoka Gdańska, stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation.

Obszar odziaływania przedsięwzięcia dotyczy rejonu portów: Gdynia, Gdańsk, Hel, Władysławowo, Elbląg, Puck, Zatoki Gdańskiej i Pucka, rejonu Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża południowego, środkowego i wschodniego.

Dzięki realizacji projektu dostosowana zostanie infrastruktura, wyposażenie i sieci informatyczne do aktualnych możliwości technicznych, informatycznych i radiowych oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska.

Projekt zakończy się w grudniu 2019 roku.