Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna energia Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie mają pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dofinansowanie otrzymują projekty, które poprzez głęboką modernizację energetyczną dostarczają zieloną energię (odnawialne źródła energii elektrycznej oraz cieplnej), poprawiają efektywność energetyczną budynków publicznych i mieszkalnych oraz przedsiębiorstw. Realizowane są także systemowe rozwiązania w rozwój sieci ciepła i chłodu oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Kolejne projekty przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa systemu to inwestycje z zakresu rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego i energii elektrycznej, z wykorzystaniem technologii inteligentnych.

Do tej pory dofinansowanie z Funduszy Europejskich otrzymało ponad 900 projektów, których koszt całkowity przekracza 28 mld zł. Kwota wsparcia finansowego z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła ponad  11 mld złotych.

Najważniejsze efekty realizacji tych projektów to m.in:

  • 1 206 km nowych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych
  • 1 340 km nowych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii
  • 1 383 km nowych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych
  • 1 514 km nowych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
  • modernizacja energetyczna niemal  1 740 budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych

Zapraszamy do obejrzenia filmu, dzięki któremu poznasz projekty energetyczne Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Poznaj efekty realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w sektorze energetyka