Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. Fundusze Europejskie pomagają dbać o środowisko,  między innymi za pomocą projektu Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Beneficjentem projektu był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dzięki dofinansowaniu z środków UE określono m.in.

  • rozmieszczenie i zasięg występowania rysia i wilka w Polsce z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 
  • stan ich ochrony w myśl dyrektywy siedliskowej.

Projekt obejmował wszystkie specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, które wchodzą w zasięg Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz w obszar wybranych Parków Narodowych. Z zakresu projektu wyłączono jedynie trzy obszary morskie: Ławicę Słupska, Przybrzeżne Wody Bałtyku i Zatokę Pomorską. W wyniku projektu powstał raport obrazujący m.in. aktualny stan ochrony zwierząt, w oparciu o cztery parametry: zasięg występowania, populacja, siedlisko gatunku oraz perspektywy ochrony gatunku. Wyniki raportu z 2019 roku wskazały, że liczebność populacji wilka w Polsce wynosi ok. 1900 osobników, natomiast rysia min. 123 osobniki. Dzięki funduszom europejskim  oceniono także stan ochrony obu gatunków. W przypadku wilka w regionie alpejskim oceniony jako właściwy, a w regionie kontynentalnym jako niezadowalający. W przypadku rysia stan ochrony gatunku w regionie alpejskim jako niezadowalający, a w regionie kontynentalnym zły.

Szczegóły raportu wraz z mapami występowania wilka i rysia, są dostępne na stronie internetowej beneficjenta projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła równie 3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to kwota ponad 2,4 mln zł.