Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Termomodernizacja na Śląsku – wydłużamy termin naboru

O dwa miesiące dłużej, czyli do 27 lipca 2021 r., czekamy na wnioski o wsparcie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w województwie śląskim z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedłużenie terminu naboru w konkursie ogłoszonym w lutym 2021 r. to odpowiedź na prośby potencjalnych wnioskodawców kierowane do instytucji organizującej konkurs, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Nowy termin składania wniosków upływa więc 27 lipca 2021 r. Szczegóły i niezbędne dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie konkursu.

Mamy nadzieję, że trwający nabór projektów na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim będzie cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem niż poprzedni - z 2020 r. W konkursie ogłoszonym w 2020 r. WFOŚiGW w Katowicach zawarł 39 umów o dofinansowanie na ponad 91 mln zł środków unijnych. To dofinansowanie trafiło do samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz spółkiSkarbu Państwa prowadzącej działalność mieszkaniową. Środki te pochodzą z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim). Efektem realizacji tych projektów będzie nie tylko poprawa jakości powietrza na Śląsku, ale również mniejsze rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców!

Poddziałanie 1.7.1 POIiŚ to również jedno z przedsięwzięć na rzecz walki ze smogiem w ramach Programu dla Śląska. Program ten stanowi jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.