Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Międzynarodowa nagroda dla projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, przywracających ciągłość ekologiczną polskich rzek

Międzynarodowa Konferencja Fish Passage 2022 doceniła działania renaturyzacyjne realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na  rzekach w południowej Polsce - Wisłoce oraz Białej Tarnowskiej wraz z ich dopływami. Inwestycje w poprawę stanu ekologicznego rzek likwidujące bariery migracyjne dla ryb i organizmów wodnych są  możliwe dzięki wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Światowi eksperci zajmujący się tematyką wędrówek ryb i przywracania ciągłości ekologicznej rzek na czerwcowym zgromadzeniu w Richland w USA wyróżnili nagrodą działania objęte projektami dofinansowanymi z pieniędzy Unii Europejskiej:

  •  Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce,
  •  Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska

Dzięki takim inwestycjom ryby mogą swobodnie wędrować w górę i dół rzek, mają także dostęp do tarlisk i dobre warunki do rozrodu. Mogą także łatwiej znaleźć pokarm. Na Białej Tarnowskiej i jej dopływach udrożniono 15 barier migracyjnych dla ryb, co przekłada się na 80 km odtworzonego korytarza migracji. Wodni mieszkańcy Wisłoki i jej dopływów –Jasiołki i Ropy dzięki likwidacji 7 barier mogą natomiast swobodnie wędrować na 254 km rzecznej trasy. Warto podkreślić, że w ramach nagrodzonych projektów przy budowie przejść dla ryb (tzw. przepławek) szczególny nacisk położono na rozwiązania wykorzystujące materiały naturalne, co jest swego rodzaju innowacją w stosunku do dotychczasowych standardowych rozwiązań technicznych wykonywanych z betonu i stali.

Działania na Wisłoce dofinansowano z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24,3 mln, natomiast Białą Tarnowską wsparto kwotą ponad 33 mln.

Więcej o projektach Programu Infrastruktura i Środowisko, związanych z wodami pisaliśmy przy okazji Światowego Dnia Rzek oraz Międzynarodowego Dnia Wody. Zachęcamy do lektury.   

Przepławka w Szczepańcowej - Rzeka Jasiołka
Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Przepławka w Jedliczach, na rzece Jasiołka
Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Przepławka w Ropicy Polskiej

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Przepławka w Dębicy

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk